top of page

Tietosuojaseloste

SolutionPro Oy (3266727-2), Sturenkatu 27 B, 00510 HELSINKI.

Yhteyshenkilö: Anthony Nordman, anthony.nordman@solutionpro.fi

Rekisterin nimi: SolutionPro Oy rekry
 

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä oleviin henkilöihin voidaan olla yhteydessä liittyen rekryyn tai yhteistyöhön. 
 

Tietosisältö: Rekisteriin kerätään vain henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä vapaaehtoinen tieto koskien ammatillista intressiä. Rekisteriin annettuja tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin. Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se on rekryprosessin kannalta tarpeellista. Annettuihin tietoihin ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Emme luovuta ikinä rekisteritietoja muille tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa annettuja tietoja asianmukaisin toimenpitein. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. 
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

bottom of page